Privacyverklaring

18 mei 2018 tot vandaag

MarjaVis.nl hecht veel waarde aan het beschermen van je privacy. Je (persoons)gegevens wordt door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Middels dit privacybeleid laten ik je weten welke gegevens ik verzamel als je deze website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamelen en hoe ik hiermee je gebruikservaring verbeter.

Verwerken van persoonsgegevens

MarjaVis.nl kan je persoonsgegevens verwerken omdat je gebruik maakt van mijn dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik verwerk deze persoonsgegevens ter uitvoering van mijn dienstverlening en het informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MarjaVis.nl of die van een derde partij. Ik zal de persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Indien je een verzoek om informatie of een offerte doet via het contactformulier, dan vraag ik je naar je naam, e-mailadres en eventueel enkele aanvullende gegevens. Je gegevens gebruik ik uitsluitend voor de verwerking van je verzoek. Wanneer je een verzoek, e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik de berichten bewaar.

Je hebt te allen tijde het recht om de gegevens die ik van je heb op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kan je doen door een gespecificeerd verzoek naar info@marjavis.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MarjaVis.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen de bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreer ik je IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden ik ook bij met welk type browser je deze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van MarjaVis.nl. De verzamelde informatie wordt gebruikt om mijn dienstverlening te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

MarjaVis.nl maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kan deze cookies uitzetten via je browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van je browser. Je kan per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Via deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

De privacy van de bezoekers aan deze website wordt door mij gerespecteerd. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van je gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Gebruik van persoonsgegevens

MarjaVis.nl verzamelt en gebruikt je persoonsgegevens om de MarjaVis.nl website te beheren en om de door jou gevraagde services en diensten te leveren. MarjaVis.nl gebruikt je persoonsgegevens ook om je op de hoogte te houden van services die beschikbaar zijn vanaf MarjaVis.nl.
Verder bied ik een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over mijn dienstverlening en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Doorgifte aan derden

MarjaVis.nl verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. MarjaVis.nl zal je persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of ik in goed vertrouwen geloof dat een dergelijke handeling nodig is om:
– te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
– om de rechten of eigendom van MarjaVis.nl te beschermen en verdedigen; en
– te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van MarjaVis.nl of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. MarjaVis.nl zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens

MarjaVis.nl zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. MarjaVis.nl bewaart de persoonsgegevens die je aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. MarjaVis.nl zal zo nu en dan haar privacybeleid updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. MarjaVis.nl raadt je aan om periodiek het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe MarjaVis.nl jouw persoonsgegevens beschermt.

Contact informatie

MarjaVis.nl ontvangt graag je commentaar betreffende het privacybeleid. Als je van mening bent dat MarjaVis.nl niet heeft gehandeld op grond van dit beleid, dan kan je contact opnemen met MarjaVis.nl via info@marjavis.nl of telefonisch via 06-16810004.